Inițializează o căutare

SAMGPL

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR EXPUR S.A.

În temeiul prevederilor art. 117 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 (3) din Actul constitutiv al EXPUR S.A. („Societatea”), preşedintele Consiliului de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii, la sediul punctului de lucru din Bucureşti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea GREENGATE OFFICES, etaj 6, spațiul nr. 2, sector 5, în ziua de 17 mai 2018, ora 15.00, cu următoarea ordine de zi:

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii întocmite în conformitate cu Standardele Româneşti de Contabilitate (RAS) aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017, în baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi auditorului financiar extern.

1.2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

1.3. Numirea auditorului financiar al Societăţii, în urma expirării contractului de prestări servicii de audit financiar, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar şi a remunerației acordate auditorului financiar.

1.4. Aprobarea propunerii de ratificare a mandatelor acordate Dlor Olivier Christophe Marcel DELAMEA și Christophe Jérôme Vincent BEAUNOIR, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, prin deciziilor Consiliului de Administrație din 8 decembrie 2017 și 6 aprilie 2018.

1.5. Împuternicirea persoanei care va îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

II. DIVERSE

Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunarea generală ordinară a acționarilor este 2 mai 2018.

În cazul în care pe data de 17 mai 2018 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acţionarilor Societăţii pentru ziua de 18 mai 2018, ora 15.00, la sediul punctului de lucru din Bucureşti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea GREENGATE OFFICES, etaj 6, spațiul nr. 2, sector 5, cu aceeași ordine de zi.

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare pot fi consultate de către acţionari la sediul Societăţii din Slobozia, Sos. Amara nr. 3, cod poştal 920049, judeţul Ialomiţa şi la sediul punctului de lucru din Bucureşti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea GREENGATE OFFICES, etaj 6, spațiul nr. 2, sector 5, începând cu data de 13 aprilie 2018 şi până la data de 16 mai 2018, între orele 9.00 – 15.00. Menţionăm că în zilele nelucrătoare şi în zilele de sărbători legale, birourile de registratură ale Societăţii sunt închise. Relaţii suplimentare la telefon 021/4116133.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii (persoane juridice şi persoane fizice) pot fi reprezentaţi în Adunarea generală a acţionarilor în baza unei procuri speciale ce va fi depusă în original la sediul Societăţii din Slobozia, Sos. Amara nr. 3, cod poştal 920049, judeţul Ialomiţa sau la sediul punctului de lucru din Bucureşti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea GREENGATE OFFICES, etaj 6, spațiul nr. 2, sector 5, până la data de 15 mai 2018 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 15 mai 2018 nu sunt luate în considerare.

În vederea participării la şedinţa Adunării generale a acţionarilor, acţionarii sau reprezentanţii acţionarilor se vor prezenta la locul de desfăşurare a adunării menţionat mai sus până cel mai târziu la ora 14.30 pentru stabilirea listei de prezenţă şi vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau paşaport pentru cetăţenii străini).

Președintele Consiliului de Administrație
Jean-Baptiste Bachelerie


Toate informaţiile publicate pe acest site de către administrator/webmaster sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website.


Lăptăria cu caimac
Polaris


Comentarii prin Facebook
Citește Condițiile de utilizare