Inițializează o căutare

SAMGPL

ANUNT APM SC MIRACOM SRL - Desfiintare constructie existenta C1 -atelier de productie

 publicat pe data de 31 mai 2024

SC MIRACOM SRL, titular al proiectului „Desfiintare constructie existenta C1 -atelier de productie" anunta publicului interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de care Agentia pentru Protectia Mediului latomita, in cadrul proceduritor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfintare constructie existenta C1 - atelier de productie", propus a fi realizat in judetut lalomita, orasul Cazanesti"

Proiectul deciziei de ircadrare si motivele care o fundamenteaza por fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lalomita, ioc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr. 1, in zilele de tuni-joi, orele 08.03-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la unmatoarea adresa de internet: www.apmil.arpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM lalomita