Inițializează o căutare

SAMGPL

Drepturi de autor


Conținutul acestui site este protejat de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, titulari ai drepturilor protejate de lege fiind Jurnalul de Ialomița sau, după caz, furnizorii săi de informaţii.

Este interzisă orice modalitate de exploatare comercială a site-ului, fiind posibilă doar utilizarea sa în scopuri necomerciale: accesarea site-ului, distribuirea articolelor pe rețele de socializare, imprimarea articolelor în scop personal, etc.

Conținutul acestui site este proprietatea Jurnalul de Ialomița, făcând excepție de la conținutul a cărui sursă este menționată. Republicarea este permisă într-un număr de maxim 100 de caractere, iar la finalul textului citat, obligatoriu, trebuie adăugată una din formulele: scrie Jurnalul de Ialomița, potrivit Jurnalul de Ialomița sau informează Jurnalul de Ialomița. Menționarea sursei se poate face și la începutul paragrafului citat.

Dacă ai constat că un material publicat pe www.jurnaluldi.ro încalcă legea drepturilor de autor, trimite o sesizare în acest sens la adresa de e-mail a publicației noastre - [email protected]