Inițializează o căutare

SAMGPL

AGROPROD TSG SRL Anunț APM - Înființare sistem de irigații

publicat pe data de 26 iunie 2024

   S.C. AGROPROD TSG S.R.L., cu sediul in orasul Fierbinti-Targ, sat Fierbintii de Jos, str.Gruianca, nr.4, jud.Ialomita,  titular al proiectului INFIINTARE SISTEM DE IRIGATII PENTRU S.C. AGROPROD TSG S.R.L. DIN LOCALITATEA FIERBINTII DE JOS, JUDETUL IALOMITA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de  etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul INFIINTARE SISTEM DE IRIGATII PENTRU S.C. AGROPROD TSG S.R.L. DIN LOCALITATEA FIERBINTII DE JOS, JUDETUL IALOMITA “propus a se realiza orasul Fierbinti-Targ, extravilan, teren arabil, pasune, drum comunal, drumuri de exploatare, canal si propietatea statului roman prin administrator ANAR-Administratia Bazinala de Apa Buzau, jud.Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.