Inițializează o căutare

SAMGPL

UAT Roșiori: Afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

publicat pe data de 22 decembrie 2022

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ teritoriala Rosiori, judeţul Ialomita, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 10, 12, începând cu data de 28.12.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei Rosiori, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.