Inițializează o căutare

SAMGPL

UAT Slobozia / emiterea autorizației pentru ”Constructie Complex Social Bora in Municipiul Slobozia- Construire Cantina Sociala cu sali de mese”

U.A.T. Municipiul Slobozia aduce la cunoștință organismelor sociale interesate faptul că a fost emisă Autorizația de Construire nr. 14440/19.10.2023 pentru obiectivul de investiții: ”Constructie Complex Social Bora in Municipiul Slobozia- Construire Cantina Sociala cu sali de mese ” (conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin. (23_3)