Inițializează o căutare

SAMGPL

CONSUMCOOP Țăndărei / Convocarea Adunării Generale a Membrilor Cooperatori, în ședință extraordinară / 18.02.2022

publicat pe data de 03 februarie 2022

Consumcoop Ţăndărei, Societate Cooperativă, convoacă Adunarea Generală aMembrilor Cooperatori , în şedinţă extraordinară, pentru data de 18.02.2022, ora 10.00, în sala de şedinţe „Luceafărul” a Primăriei
Oraşului Ţăndărei, str. Ionel Perlea, nr. 7, cu următoarea ordine de zi:

- Excludere membri cooperatori
- Vânzare spaţii comerciale
- Diverse

În cazul în care, la ora şi data stabilite, nu se întruneşte cvorumul de
şedinţă cerut de Legea 1/2005, secţiunea 1, art. 36, alineat 1, Adunarea
Generală a Membrilor Cooperatori se va reconvoca peste 7(şapte) zile, în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră, sau până când va exista cvorum (50%+1).