Inițializează o căutare

SAMGPL

SC FOTOVOLTAICA ANDRASESTI - ANUNT APM

publicat pe data de 21 septembrie 2022

 

SC FOTOVOLTAICA ANDRASESTI SRL, titular al proiectului ,,Construire sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile (sistem fotovoltaic)”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului lalomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului aupra mediului, pentru proiectul ,,Construire sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile (sistem fotovoltaic)”, propus a fi amplasat in comuna Andrasesti, sat Andrasesti, nr. cad. 20044, jud. lalomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lalomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni - joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 , la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM lalomita.