Inițializează o căutare

SAMGPL

SC DACRILUV SRL: Anunt public privind decizia etapei de încadrare

publicat pe data de 28 octombrie 2022

SC DACRILUV SRL, titular al proiectului „Construire spatii de
depozitare”, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru Protecția Mediului Ialomița, in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
,,Construire spatii de depozitare" propus a fi amplasat în com. Grivita,
tarlaua 326/5, parcela 3, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Ialomița, loc.
Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele
08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, si pe site-ul APM Ialomița.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.