Inițializează o căutare

SAMGPL

COMUNA GHEORGHE LAZĂR / Licitație concesionare teren 6148 mp - 13.11.2023

COMUNA GHEORGHE LAZĂR, MATEI BASARAB, 46, GHEORGHE LAZĂR, judeţul    IALOMIȚA, telefon 0243241510, fax 0243241510, email [email protected], organizeaza licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii unui teren curți construcții ,în suprafață de 6148 mp , aparțînând domeniului privat al comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa situat în comuna Gheorghe Lazar , strada Șoseaua Scânteia nr.2 , sector – UTR 6, tarlaua, 76 parcela 3356, înscris în Cartea funciară nr. 23582 a comunei Gheorghe Lazar, având numărul cadastral 23582,cu destinația parc utilaje agricole,conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 19.04.2023 și conform OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Licitatia va avea loc in data de 13.11.2023  orele 14,00 la sediul primariei Gheorghe Lazar, din strada Matei Basarab nr. 46. Procurarea documentelor de licitatie se va face de la autoritatea contractanta incepand cu data de 23.10.2023 .Termenul limita de depunere a documentelor se face pana la data 13.11.2023  ora 10,00. Contravaloarea documentației de atribuire este în cuantum de 50 lei și se achită la casieria autorității contractante, din comuna Gheorghe Lazăr, strada Matei Basarab, nr. 46, județul Ialomița. 

Relatii suplimentare la Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul unității contractante,str. Matei Basarab, nr. 46 ,jud. Ialomița,tel. 0243/241510.