Inițializează o căutare

SAMGPL

UAT COMUNA MAIA / Comunicat de presă finalizare proiect

publicat pe data 3 ianuarie 2024

 UAT COMUNA MAIA, cu adresa în Comuna Maia, str. Primăriei, nr. 68, jud. Ialomița, în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „Elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru parteneriatul LEADER IALOMIȚA VEST 2023-2027”.  

Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Măsurii 19 – LEADERSub-măsura 19.1 – „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Autoritate Contractantă – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și a avut ca obiectiv general creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală. 

Abordarea LEADER, „de jos în sus” a fost asigurată prin intermediul celor două obiective specifice ale proiectului, asigurând implementarea unui proces participativ  de implicare a tuturor factorilor de interes de la nivelul teritoriului în procesul de elaborare a strategiei, după cum urmează:  

OS1. Derularea unui proces de animare și consultare la nivelul teritoriului într-o manieră participativă prin implicarea tuturor actorilor locali interesați, în vederea identificării, prioritizării și analizei nevoilor și oportunităților de dezvoltare  a zonei, precum și dezvoltarea unui mecanism de implicare activă a populației 

OS2. Proiectarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității prin activități de consultanță specifică în vederea elaborării SDL și acțiuni legate de consultarea părților interesate în scopul pregătirii strategiei. 

În cadrul proiectului au fost atinse următoarele rezultate: 

·       1 reuniune de informare și consultare a partenerilor LEADER PARTENERIAT IALOMIȚA-VEST la nivelul teritoriului

·       22 reuniuni publice zonale în UAT-urile care alcătuiesc teritoriul LEADER IALOMIȚA VEST

·       1 reuniune pentru organizarea de grupuri de lucru tematice organizate la nivelul teritoriului

·       1 reuniune de lucru cu partenerii

·       1 Strategie de Dezvoltare Locală elaborată

Bugetul total aprobat al proiectului a fost  de 27.280,26 euro și a fost asigurat în proporție de 100% nerambursabil prin PNDR 2014-2020.