Inițializează o căutare

SAMGPL

OUAI BORDUSANI-BALTA IALOMITEI: Convocator Adunare Genrală 30 ianuarie 2023

publicat pe data de 21 decembrie 2022

OUAI BORDUSANI-BALTA IALOMITEI

Comuna Făcăeni, județul lalomița

CONVOCATOR


Se convoacă Adunarea Generală a OUAI Bordușani-Balta Ialomiței, la sediul din Făcăeni, Calea Fetesti, nr. 264, jud. Ialomita, în data de 30.01.2023, ora 11.00, având în vedere Procesul- verbal al Comitetulul Constitutiv al OUAI Stelnica-Unirea, din care rezultă, în mod cert intenția de constituire, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea reducerii teritoriului OUAI Burdusani-Balta Ialomitei, cu suprafata de 2713,93 ha,teren agricol, din care 2617 ha net, suprafața aferentă SPP Stelnica, unde urmează să se înființeze OUAI Stelnica- Unirea.
2. Aprobarea reducerii teritoriului OUAI Burdusani-Balta Ialomitei de la suprafata brută de 19.841,30 ha teren agricol și suprafața netă de 19.316,30 ha, la suprafața brută de 17.127,37 ha teren agricol și respectiv suprafața netă de 16.699,30 ha.
3. Predarea activelor (statie si infrastructura) aferente SPP Stelnica, preluate conform Protocolului nr. 3863/09.08.2018, aprobat prin Ordinul de ministru nr.1291/ 03.08.2018, catre OUAI Stelnica-Unirea, în curs de constituire, se va face direct intre cele doua organizatii, OUAI Burdușani - Balta Ialomiței si nou infiintata OUAI Stelnica-Unirea, la valoarea reflectata in contabilitate, in termen de 30 de zile de la publicarea ordinului de ministru.
4. Aprobarea modificării art. 3 din Statut privind suprafata organizației.
5. Diverse.
În cazul în care Adunarea Generală convocată nu se va putea ține la data primei convocări, din lipsă de cvorum, o a doua Adunare Generală, cu aceeași ordine de zi, se va putea ține pe data de 31.01.2023, ora 11.00.


Președintele Consiliului de Administrație,
Joao Costa de Castro