Inițializează o căutare

SAMGPL

Anunț pierdere CIF Petre G.Smaranda -Cabinet individual expert contabil

publicat pe data de 10 ianuarie 2024

Subsemnata, Petre Smaranda, declar pierdut certificatul de înregistrare fiscală pentru Cabinetul individual expert contabil „Petre G.Smaranda -Cabinet individual expert contabil”, CIF: 23314150, având
seria A nr.0173909.