Inițializează o căutare

SAMGPL

Anunț SC MP AGROL SRL, APM Ialomița / ECHIPAJE FORAJE DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE SISTEME DE IRIGATII

publicat pe data de 21 martie 2022

SC MP AGRO SRL titular al proiectului:“ ECHIPAJE FORAJE DE ALIMENTARE CUAPA SI INFIINTARE SISTEME DE IRIGATII ”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ ECHIPAJE FORAJE DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE SISTEME DE IRIGATII”, propus a fi amplasat în comuna Reviga, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, și pe site-ul APM Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.