Inițializează o căutare

SAMGPL

SOMALEX SRL / Anunt public privind decizia etapei de incadrare

publicat pe data de 08 iunie 2023

SC SOMALEX SRL, titular al proiectului „Extindere exploatatie agricola –magazii de cereale”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : „Extindere exploatatie agricola –magazii de cereale”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Ciulnita, satul Poiana – Cartier Ghimpati, tarla 215/10, parcela 1-lot 2, jud. Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str. M.Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita