Inițializează o căutare

SAMGPL

Anunt SC STORAGE GREEN ONE SRL - „Centrala electrica agrofotovoltaica compusa din panouri fotovoltaice, dispecerat energetic, bransament electric, anexe si imprejmuire”

 publicat pe data de 02 mai 2022

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

         SC STORAGE GREEN ONE SRL, titular al proiectului „Centrala electrica agrofotovoltaica compusa din panouri fotovoltaice, dispecerat energetic, bransament electric, anexe si imprejmuire”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Centrala electrica agrofotovoltaica compusa din panouri fotovoltaice, dispecerat energetic, bransament electric, anexe si imprejmuire”, propus a fi amplasat in orasul Amara, teren intravilan Zona D, nr. 355, nr. cad. 29262, jud. Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 , cat si pe site-ul APM Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.