Inițializează o căutare

SAMGPL

Școala profesională Traian: Concurs pentru funcția de secretar instituție unitate de învățământ

 publicat pe data de 17 octombrie 2022

 

Școala Profesională Traian, cu sediul în comuna Traian, strada Nalbei nr. 999, județul Ialomița, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

·                 Denumirea postului – secretar instituție unitate de învățământ,

½ normă post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor - superioare;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicită.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-                  proba scrisă  în data de 09.11. 2022, ora 10.00, la sediul instituției;            

-                  proba interviu în data de 11.11.2022 , ora 10.00, la sediul instituției. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 31.10. 2022, la sediul instituției.

Date contact: secretariat, telefon: 0732137747