Inițializează o căutare

SAMGPL

UAT Axintele / ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

publicat pe data de 23 decembrie 2022

Unitatea administrativ- teritorială Axintele, județul Ialomița, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului nr.2 și 3 începând cu data de 29.12.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Axintele, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară