Inițializează o căutare

SAMGPL

MUNICIPIUL SLOBOZIA: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

publicat pe data 14 iunie 2022

MUNICIPIUL SLOBOZIA, titular al proiectului „Reabilitarea functionala a Pietei Revolutiei, municipiul Slobozia”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :„Reabilitarea functionala a Pietei Revolutiei, municipiul Slobozia”, propus a fi amplasat in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, sau identificat prin Anexa HCL nr. 134/30.06.2009, pozitia nr. 1, cod clasificare 1.6.4., in suprafata de 30589,08 mp, judetul Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita