Inițializează o căutare

SAMGPL

C O N V O C A T O R CONFERINTA EXTRAORDINARA A ASOCIATIEI C.A.R. INVATAMANT SLOBOZIA

 publicat pe data de 25 octombrie 2022

C O N V O C A T O R

 CONFERINTA  EXTRAORDINARA

 A ASOCIATIEI C.A.R. INVATAMANT SLOBOZIA

 

 

            Avand in vedere masurile dispuse de organele de cercetare penala in Dosarul nr. 146/P/2022, in temeiul art. 19.2, lit. c, art. 19.3, art. 19.4, art. 19.5 din statutul Asociatiei C.A.R. INVATAMANT, presedintele UNIUNII JUDETENE C.A.R. IALOMITA

 

CONVOACA IN CONFERINTA EXTRAORDINARA

 

membrii Asociatiei C.A.R. INVATAMANT SLOBOZIA pentru data de 05.11.2022, ora 11.00 la Sala Sporturilor Andreea Nica aflata in incinta Stadionului 1 Mai Slobozia, situat in Slobozia, Aleea Stadionului, nr. 3, jud. Ialomita, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Revocarea din functie a membrilor Consiliului Director si alegerea noului Consiliului Director, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

 

2. Revocarea Cenzorului si alegerea unei Comisii de Cenzori, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

 

3. Incetarea tuturor contractelor individuale de munca si a tuturor contractelor de colaborare existente incheiate de Asociatia C.A.R. INVATAMANT SLOBOZIA.

 

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul statutar se reconvoaca Conferinta Extraordinara a Asociatiei C.A.R. INVATAMANT SLOBOZIA pentru data de 05.11.2022, ora 13.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi locatie.

                   

            Noul Consiliu Director va avea urmatoarea componenta: presedinte, secretar, membru si 2 (doi) membri supleanti. Comisia de cenzori va fi formata din 3 (trei) membri, din care cel putin unul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

            Membrii care doresc sa candideze pentru o functie din noul Consiliu Director si a Comisiei de cenzori, trebuie sa-si depuna candidatura pentru functia respectiva, insotita de Curriculum Vitae, pana la data de                   31.10.2022 pe adresa de e-mail: [email protected], sau la sediul UNIUNII JUDETENE C.A.R. IALOMITA, situat in Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 27, etaj I, judetul Ialomita.

            Listele candidatilor pentru functiile de presedinte, secretar, membrii si cenzori vor fi afisate la sediul ASOCIATIEI C.A.R. INVATAMANT SLOBOZIA si la sediul UNIUNII JUDETENE C.A.R. IALOMITA in data de 02.11.2022.

            Persoanele candidate trebuie sa aiba studii superioare in domeniul economic, financiar-bancar, juridic. De asemenea, pana la indeplinirea mandatului, varsta persoanei candidate sa nu depaseasca 75 de ani.

            Nu pot fi alese in Consiliul Director persoanele nominalizate prin Legea nr. 535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului. Prevederile se aplica si in cazul cenzorului. Interdictia se aplica si in cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa, infractiuni prevazute de legislatia speciala in domeniul financiar-bancar ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare asigurarii unei conduceri sanatoase si prudente a institutiei.

            Nu pot fi alese in structurile de conducere ale Asociatiei persoane care au o relatie similara de genul soti, rude si afini pana la gradul al doilea inclusiv, intre membrii Consiliului Director sau cu salariatii Asociatiei C.A.R. INVATAMANT SLOBOZIA.

Pot participa la Conferinta Extraordinata doar persoanele care detin calitatea de membrii ai ASOCIATIEI C.A.R. INVATAMANT SLOBOZIA in baza documentelor de identitate, direct sau prin reprezentati (mandat de reprezentare in forma autentica si imputernice avocatiala). Hotararile Conferintei extraordinare vor fi adoptate prin vot deschis.

 

 Presedinte,

                                                                           Gabriel Raceanu