Inițializează o căutare

SAMGPL

UAT GHEORGHE LAZĂR: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

publicat pe data de 10.08.2022

U.A.T. COMUNA GHEORGHE LAZĂR, titular al proiectului „Modernizare gospodărie de apă și înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Gheorghe Lazăr, comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare gospodărie de apă și înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Gheorghe Lazăr, comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, str. M. Viteazul, nr. l, în zilele de luni- joi între orele 0800-1630 și vineri între orele 800-1400, la următoarea adresa www.apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.