Inițializează o căutare

SAMGPL

Anunț APM - SC Euroconsulting SRL

publicat pe data de 12 mai 2022

APM Ialomiţa şi SC Euroconsulting SRL, cu sediul în mun. Slobozia, Piaţa

Agroalimentară, FN, titular al planului PUZ - “PUZ - Construire locuinţăP şi realizare împrejmuire”, municipiul Slobozia, str. Libertăţii, nr.9, jud. Ialomiţa, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei deîncadrare:
• nu este necesară evaluarea de mediu, urmând ca planul să fie supusprocedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planuluipropus, pot fi consultate la sediul APM Ialomiţa, loc. Slobozia, str.Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30,vineri între orele 8,00-14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ialomiţa, întermen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.