Inițializează o căutare

SAMGPL

MARISTAR COM SRL / Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 publicat pe data de 07 decembrie 2021

SC MARISTAR COM SRL, titular al proiectului: ,, ORGANIZARE DE ȘANTIER, pentru REALIZAREA LUCRĂRILOR DE REABILITATE A PODULUI PESTE BRAȚUL BORCEA, SITUAT PE AUTOSTRADA A2, LA KM.149+680", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : ORGANIZARE DE ȘANTIER, pentru REALIZAREA LUCRĂRILOR DE REABILITATE A PODULUI PESTE BRAȚUL BORCEA, SITUAT PE AUTOSTRADA A2, LA KM.149+680 ",  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Stelnica, jud. Ialomița

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, și pe site-ul APM Ialomița

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.