Inițializează o căutare

SAMGPL

Licitație închiriere terenuri - A.N.A.R.– Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița

 publicat pe data de 11 iunie 2021

A.N.A.R.– Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău, cod postal 120208, cod fiscal RO 23706189, nr.telefon 0238/725.446, nr.fax 0238/427.237, e-mail : [email protected] , in conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 si H.G. nr.183/2020 anunță închirierea prin licitaţie publică a unui teren in albia minoră a fluviului Dunărea – brațul Borcea, in suprafață de 71715 mp, situat pe raza U.A.T. Borduşani, județul Ialomița, teren pe care il are in administrare şi care aparține domeniului public al statului.

Bunul imobil se inchiriaza in vederea desfaşurarii activitații de acvacultură in ape dulci .

            Documentația de atribuire se poate obține contra cost de la sediul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița sau gratuit de pe site unitatii www.rowater.ro/dabuzau, sectiunea Anunturi .    Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor : 02.07.2021 ora 10:00, la sediul din Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

            Data limită de depunere a ofertelor : 01.07.2021, ora 16:00.

            Data limită privind solicitarea clarificărilor : 22.06.2021, ora 16:00.