Inițializează o căutare

SAMGPL

UAT Municipiul Slobozia din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului. Sectoarele 1 și 4

publicat pe data de 02 noiembrie 2023


UAT Municipiul Slobozia din județul Ialomița anunță publicarea

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 și nr. 4

începând cu data de 20.10.2023 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei

Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, conform art. 14, alin (1) și (2) din

Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările

ulterioare.

Publicarea se va face și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul

Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.