Inițializează o căutare

SAMGPL

CL Gheorghe Lazăr: Licitație pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 11,84 mp

 publicat pe data de 10 august 2022

Consiliul Local Gheorghe Lazăr, CIF - 4427978, cu sediul în localitatea Gheorghe Lazar, strada Matei Basarab, nr.46,  judetul Ialomita, organizeaza licitatie publica  privind inchirierea spatiului in suprafata utila de 11,84 mp., a cotei din spatiile cu utilitate comuna in suprafata utila de 9,02 mp. situat in incinta imobilului Casa specialistului si a spatiului care ii revine acestei incaperi pentru depozitarea combustibilului solid- anexa in suprafata utila de 3,29 mp. apartinand domeniului public al comunei Gheorghe Lazar, in vederea desfasurarii activitatii de Ghiseu Postal.           

Licitatia va avea loc în data de 06.09.2022, orele 13.00, la sediul primariei Gheorghe Lazar, din strada Matei Basarab nr. 46. Procurarea documentelor de licitatie se va face de la autoritatea contractanta incepand cu data de 15.08.2022. Termenul limita de depunere a documentelor este data de 06.09.2022, ora 10,00, la adresa: Localitatea Gheorghe Lazar, strada Matei Basarab, nr. 46, judetul Ialomita.

In vederea participarii la licitatie a persoanelor interesate se stabileste o taxa de participare in valoare de 100 lei, taxa in cuantum de 50 lei pentru punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire, pe support de hartie, respectiv 50 lei pe suport electronic, iar pretul mimim de pornire al licitatiei este in suma de 103,83 lei/luna. Documentele de atribuire sunt disponibile la compartimentul Taxe si Impozite din cadrul primariei Gheorghe Lazar.

Instanta competenta pentru solutionarea eventualelor litigii este Tribunalul Ialomita – Sectia contencios administrativ, in termen de 5 zile  de la data constatarii actului nelegal.

Relatii suplimentare la sediul Consiliului Local Gheorghe Lazar,  telefon 0243/241510, fax 0243/241510, email - [email protected], persoana de contact - Ungureanu Ion.