Inițializează o căutare

SAMGPL

OCPI: publicarea documentelor tehnice alea cadastrului pentru UAT Săveni

publicat pe data de 10 august 2022

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Săveni, sectoarele cadastrale 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 si 24 (cu imobile amplasate atât in intravilan, cat si in extravilan), începând cu data de 17 august 2022, pe o perioada de 60 zile calendaristice, conform art. 14 alin 1 din Legea 7/1996, a cadastrului si publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in cadrul Contractului de servicii înregistrat la ANCPI sub nr. 27595/23.06.2021 (reprezentând lotul nr. 109).

Afişarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza în locaţiile puse la dispoziţie de către Primăria comunei Săveni, precum şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Săveni si pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Informaţii privind Programul naţional de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.