Inițializează o căutare

SAMGPL

Municipiul Slobozia / APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A ABONAMENTELOR ÎN CADRUL CANTINEI SOCIALE ,,SFÂNTUL NICOLAE” SLOBOZIA

publicat pe data de 02 noiembrie 2023

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărîre referitor la:

1. APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A ABONAMENTELOR ÎN CADRUL CANTINEI SOCIALE ,,SFÂNTUL NICOLAE” SLOBOZIA.

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, la dl. Muraraşu Ilie Cristian, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, et.4, cam. 53, telefon 0243 231 450, interior 273 , în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre, însoţit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate este afişat la Sediul Municipiului Slobozia şi poate fi accesat pe site-ul primăriei www.municipiulslobozia.ro, în secţiunea Informaţii de interes public/ Transparenţă Decizională .

Data afişării : 02.11.2023