Inițializează o căutare

Informare URBAN SA Slobozia pentru beneficiarii finali ai serviciilor de apă și canalizare

BENEFICIARII FINALI AI SERVICIILOR DE APĂ ŞI CANAL FURNIZATE DE
OPERATORUL S.C. URBAN S.A.

Subscrisa S.C URBAN S.A Slobozia cu sediul în, str. Aleea Crinilor, Nr.
1, judeţul Ialomiţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub
nr. J21/259/1998, având CUI 11316859, prin reprezentant legal, Director
Ing. Cilibeanu Valentin şi Contabil Şef, Ec. Tănase George vă aduc la
cunoştinţă următoarele:

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI LIMITARE
A RĂSPÂNDIRII COVID-19

Având în vedere instituirea stării de urgenţă la nivelul ţării prin
Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, în contextul sitiuaţiei
epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV –
2, desfăşurarea normală a relaţiei contractuale dintre operatorul S.C.
URBAN S.A. Slobozia şi beneficiarii finali ai serviciilor prestate va fi
restricţionată privind contactul între persoane, respectiv citirile
contorilor şi se sistează încasările la domiciliu/sediu social.
În conformitate cu prevederile contractuale, art. 14 alin.(2) coroborat
cu art. 10 alin.(2) respectiv:
Art. 14 alin.(2) – În cazul facturării unor cantităţi estimative,
regularizarea consumului se realizează la perioada la care se face
regularizarea stabilită de comun acord cu utilizatorul.
Art. 10 alin.(2) – În cazul necomunicării indexului contorului pentru
stabilirea/facturarea pe luna în curs, părţile convin facturarea în luna
respectivă a unei cantităţi egale cu media consumurilor pe ultimele 3
(trei) luni. Operatorul va asigura regularizarea consumurilor prin
citirea contorilor cu proces verbal de citire contori într-un interval
cuprins între 3 (trei) 6 (şase) luni sau ori de câte ori este nevoie în
caz de necesitate (sesizări, reclamaţii, blocare aparat de măsură, alte
defecţiuni constatate pe instalaţia de furnizare).
Cantitatea estimată ce va fi facturată lunar în perioada existentei
pericolului de răspândire a coronavirusului SARS-CoV-2, va fi cea din
luna martie 2020, urmând ca regularizarea consumurilor să se facă la
momentul încetării cauzelor ce au determinat situaţia de urgenţă sau la
o data ce va fi comunicată utilizatorului prin mass-media sau pe site-ul
propriu www.scurbansaslobozia.ro.

Informăm pe această cale că plata contravalorii serviciilor furnizate
poate fi făcută şi prin conturile bancare indicate în facturile emise
prin virament bancar, plata directă în cont şi/sau internet banking.

publicat pe data de 1 aprilie 2020
Diami