Inițializează o căutare

Expur

Anunț pierdere Trîmbiţaşu Marian

Pierdut certificat de absolvire seria D nr. 0004892, nr de înregistrare 2018 din data de 13.06.2011, pe numele Trîmbiţaşu Marian, din com. Grindu. Se declară nul.

publicat pe data de 6 mai 2020