Inițializează o căutare

Expur

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. DJA FOREST SRL, titular al proiectului:„INSTALAȚIE TIP SKID DE DISTRIBUȚIE GPL LA AUTOVEHICULE”, - propus a fi amplasat în propus a fi amplasat com. Grivița, satul Grivița, str. Sos. Buzău, nr.4, jud. Ialomița,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „INSTALAȚIE TIP SKID DE DISTRIBUȚIE GPL LA AUTOVEHICULE ",propuse a fi amplasat încom. Grivița, sat Grivița, Sos. Buzău, nr.4,jud. Ialomița,

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, mun.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30,vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro si la sediul Primariei Grivița, jud.Ialomita.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.publicat pe data de 18 mai 2020