Inițializează o căutare

Expur

ANUNȚ APM SC MARIOSERV SRL

publicat pe 29 decembrie 2020

SC MARIOSERV SRL, titular al proiectului «ALIMENTARE CU APĂ PENTRU IRIGAREA CULTURILOR AGRICOLE DIN RÂUL PRAHOVA-MAL DREPT , SAT RASIMNICEA, COMUNA RĂDULEȘTI», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «ALIMENTARE CU APĂ PENTRU IRIGAREA CULTURILOR AGRICOLE DIN RÂUL PRAHOVA-MAL DREPT , SAT RASIMNICEA, COMUNA RĂDULEȘTI», propus a fi amplasat în comuna Rădulești, sat Rasimnicea, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și la sediul Primăriei Rădulești, din comuna Rădulești, jud. Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.