Inițializează o căutare

Expur

Anunț pierdere PFA Trîmbițașu Marian

Pierdut Autorizaţie DSV nr. 2975/13.08.2014, certificat de înregistrare seria B nr. 2771884, certificat constatator nr. 9963/08.07.2013 emis conf. Legii 359/2004, aparţinând PFA Trîmbiţaşu Marian, com. Grindu; CUI: 31983393. Se declară nule.