Inițializează o căutare

SAMGPL

Prefectura Ialomiţa a verificat anul trecut peste 20.000 de acte de legalitate

Pe parcursul anului trecut, activitatea de control al legalităţii actelor administrative emise în Ialomiţa s-a desfăşurat concomitent cu efectuarea controalelor directe la sediul autorităţilor locale, realizându-se în acest fel un mai vechi deziderat al Instituţiei Prefectului, şi anume - o dublă verificare a respectării legii: o verificare scriptică a actelor administrative şi una directă ce a vizat respectarea procedurilor de adoptare şi de punere în aplicare a acestora.


În 2018, la Instituţia Prefectului au fost transmise un număr de 20.935 de documente dintre care peste 20.300 au fost deja verificate din punct de vedere al legalităţii. Din datele statistice centralizate la nivelul instituţiei rezultă că un număr de 612 documente sunt încă în curs de verificare la această oră urmând ca juriştii instituţiei să se pronunţe asupra legalităţii acestora în perioada imediat următoare.

Majoritatea documentelor emise de cele 67 de unităţi administrativ-teritoriale, mai exact 19.804 au primit avizul de legalitate, în alte 519 cazuri documentele trimise spre analiză fiind apreciate ca ilegale.

Un număr de 339 de documente au fost revocate sau modificate de către unităţile administrativ-teritoriale emitente, în urma constatărilor făcute de Instituţia Prefectului. Alte 105 documente emise în cursul anului trecut au fost menţinute de emitenţi şi, prin urmare, atacate la instanţa de contencios administrativ. Dintre acestea, patru au fost hotărâri ale Consiliilor Locale şi 101 - dispoziţii ale primarilor din judeţ.

Din verificarea scriptică a actelor administrative ca urmare a comunicării către prefect au rezultat ca principale aspecte de ilegalitate, stabilirea ilegală a impozitelor şi taxelor locale ca şi, în anumite cazuri, a drepturilor salariale. În plus, s-a constatat şi încălcarea prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau a contractelor de muncă.

Nerespectarea prevederilor legale cu privire la intrarea în vigoare a actelor administrative cu caracter normativ s-a numărat printre deficienţele constatate, alături de încălcarea competenţei materiale la emiterea actelor administrative şi nerespectarea prevederilor legale privind transparenţa decizională la adoptarea actelor cu caracter normativ şi a datei de intrare în vigoare a acestora.

Tabloul ilegalităţilor comise anul trecut în exercitarea actului administrativ în judeţ este completat de nerespectarea termenelor privind aprobarea execuţiei bugetare, încălcarea acestor prevederi constituind contravenţie şi de nerespectarea prevederilor legale la adoptarea actelor administrative de gestionare/administrare a domeniului public şi privat

Controalele directe asupra modului de respectare a prevederilor legale au avut ca tematici principale funcţionarea în condiţiile legii a consiliilor locale, respectarea de către aleşii locali a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin conform legii şi a procedurilor de adoptare a actelor administrative, respectarea obligaţiilor ce revin primarului conform Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, exercitarea în condiţiile legii a atribuţiilor de către secretarii localităţilor şi, nu în ultimul rând, derularea activităţilor de informare publică.

Printre deficienţele constatate s-au numărat faptul că primarii nu întocmesc anual rapoartele obligatorii prevăzute de lege, situaţia respectivă constituind contravenţie şi, aspect foarte interesant, cel referitor la faptul că cimitirele – domeniu public al localităţii conform anexei la Legea 213/1998, sunt administrate discreţionar de preoţi fără a exista acte de administrare adoptate de Consiliile Locale, aşa cum ar fi normal.

Din capitolul rezervat modului în care s-a făcut controlul legalităţii actelor administrative, aşa cum rezultă din Raportul de Activitate al Instituţiei Prefectului pentru anul trecut, mai rezultă şi că în foarte multe situaţii, se alocă fonduri din bugetele locale pentru unităţile de cult fără respectarea prevederilor legale şi nu se justifică legal folosirea fondurilor alocate. Or, aceste aspecte ţin în mod evident de legalitatea actelor administrative adoptate şi de exercitarea unui control concret din partea Curţii de Conturi asupra modului de utilizare a fondurilor publice. Cu consecinţele binecunoscute de către o parte dintre primarii din judeţ…

Robert-Viorel Dincă


Toate informaţiile publicate pe acest site de către administrator/webmaster sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website.


Lăptăria cu caimac
Polaris


Comentarii prin Facebook
Citește Condițiile de utilizare