Inițializează o căutare

Expur

Primăria Mihail Kogălniceanu: CONCURS pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante

publicat pe data de 15 aprilie 2021

Primaria Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita, cu sediul in strada Scolii nr. 21, in baza prevederilor art.618 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Art.II Lg 203/2020 modificata prin Lg 55/5050 Organizeaza CONCURS pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante :

- Inspector superior in cadrul compartimentului Casierie

Anunțul este publicat pe site-ul instituției și afișat la avizier începând cu data de 15.05.2021.

CALENDAR DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Probele stabilite pentru concurs si publicarea anuntului :

- 15-04-2021 - 04-05-2021 depunerea dosarelor, program Luni – Joi 08.00-16.30, Vineri 08.00-14.00

- 05.05.2021 - 11.05.2021 selecția dosarelor,

- 17.05.2021 orele 10.00 proba scrisă ,

- 21.05.2021 orele 10.00 proba interviu

Locul desfasurarii concursului: sediul Primariei comunei M. Kogalniceanu jud. Ialomita;

Condiții de participare la concurs si a ocuparii functiei sunt:

- candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:

- pentru inspector superior casierie minimum 7 ani.

- cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel de baza.

- durat normala a timpului de lucru, 8 ore/zi , 40 ore / saptamana


Bibliografia si tematica pentru concurs se gasesc pe site-ul primariei si avizier.


COORDONATE DE CONTACT

Persoana de contact pentru informații suplimentare: MANEA PETRICA, secretarul general delegat al Primariei M. Kogalniceanu, telefon:0731372149, .

- TELEFON - 0243272074

- EMAIL - [email protected]

- ADRESA CORESPONDENTA - UAT com M Kogalniceanu, str. Scolii nr. 21 jud Ialomita, cod postal 927165