Inițializează o căutare

Informare URBAN SA Slobozia - plata serviciilor

În atenţia beneficiarilor ai serviciilor de apă şi canal furnizate de SC
URBAN SA Slobozia.

Având în vedere instituirea stării de urgenţă la nivelul ţării prin
Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
desfăşurarea normală a relaţiei contractuale dintre operatorul SC URBAN
SA Slobozia şi beneficiarii finali ai serviciilor prestate va fi
restricţionată privind contactul între persoane.

Vă informăm că plata serviciilor se poate efectua astfel:

- La centrele de încasare MB6 şi BN5, cu respectarea condiţiilor impuse
de starea de urgenţă (distanţă, număr persoane).
- Prin virament bancar, plata direct în cont şi/sau internet banking în
următoarele conturi: RO43BRDE230SV02046952300 deschis la BRD Slobozia,
RO70RNCB0170039697120001 deschis la BCR Slobozia,
RO25TREZ3915069XXX000734 deschis la TREZORERIA Slobozia.
SC URBAN SA Slobozia în calitate de operator care furnizează servicii de
alimentare cu apă şi de canalizare este persoană juridică, care îşi
desfăşoară activitatea în temeiul Legii 31/1991, legea societăţilor
comerciale, cu menţiunea că se autofinanţează, singurele venituri fiind
cele din încasarea facturilor aferente serviciilor furnizate/prestate
utilizatorilor.

În această perioadă funcţionarea în regim de normalitate şi continuitate
este condiţionată de asigurarea resurselor financiare necesare prin
încasarea facturilor pentru serviciile prestate, drept pentru care rugam
beneficiarii serviciilor de a achita prin mijloacele menţionate mai sus
contravaloarea facturilor pentru serviciile furnizate/prestate.

publicat pe data de 1 aprilie 2020
Diami