Inițializează o căutare

Expur

CONVOCARE OUAI FĂCĂENI 14 MAI 2021

publicat pe data de 13 aprilie 2021

În data de 14 MAI 2021, ora 10.00, la sediul S.C. Raval Com SRL, situat în Slobozia, B-dul Matei Basarab, bl.31, ap.2, va avea loc Adunarea Generală de Constituire a ORGANIZAȚIEI UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII ,,FĂCĂENI" având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înființării organizației, a denumirii acesteia și a obiectului de activitate;

2. Aprobarea sediului organizației;

3. Aprobarea duratei de funcționare a organizației;

4. Aprobare teritoriului organizației;

5. Aprobarea patrimoniului inițial al organizației;

6. Prezentare proiectului de statut și aprobarea acestuia;

7. Alegerea organelor de conducere și control (consiliul de administrație, comisia de cenzori, comisia de conciliere);

8. Aprobarea preluării în proprietate a infrastructurii de irigații situată pe teritoriul organizației;

9. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru îndeplinirea formalităților de

dobândire a personalității juridice de către organizație;

10. Diverse.