Inițializează o căutare

Expur

Anunț APM NPK Soil SRL

Subscrisa, N.P.K. SOIL S.R.L., cu sediul in mun. Slobozia, Aleea Nordului, bl. V8, sc. C, et. 1,
ap. 6 jud. Ialomita titular al Planului ,, INTOCMIRE PLANUL URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE HALE PESTICIDE, SEMINTE SI INGRASAMINTE”, propus a fi amplasat in : jud. Ialomita, comuna Perieti, sat Paltinisu, in suprafata de 1 648 mp, anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la APM Ialomita pentru obtinerea avizului de mediu pentru planul mai sus mentionat.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la
sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si
vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomita in
termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

publicat pe data de 15 mai 2020