Inițializează o căutare

Expur

ANUNŢ privind închirierea pajiștilor aparținând U.A.T. Municipiul Fetești

publicat pe data de 29 aprilie 2021

1. La sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti, din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, telefon: 0243.364.410, fax: 0243.361.206, va avea loc, în data de 10.05.2021, ora 10:00, şedinţa de atribuire directă în vederea închirierii suprafeţei de 506,8882 ha pajiște.

2.1. Procedura privind închirierea prin atribuire directă este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fetești nr. 62/26.04.2021.

2.2. Terenul în suprafaţă de 506,8882 ha pajiște, aparţinând domeniului privat al municipiului Feteşti, este comasat în 9 trupuri de pajiște, identificate pe localități componente ale U.A.T. Municipiul Fetești după cum urmează:

Fetești Gară - TP 01 = 13,9939 ha; TP 02 = 6,2953 ha; TP 03 = 13,1543 ha

Vlașca - TP 04 = 13,1885 ha; TP 05 = 20,4128 ha; TP 06 = 1,5877 ha; TP 07 = 42,5059 ha

Fetești - TP 08 = 299,1511 ha

Buliga - TP 09 = 96,5987 ha

2.2.Termenul de închiriere: de la data semnării contractului de către părți, până la data de 31.12.2030.

3.1. Începând cu data de 04.05.2021, persoanele interesate pot obţine documentaţia de atribuire de la sediul U.A.T. Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, jud. Ialomiţa, Biroul Registru Agricol.

3.2. În vederea participării la şedinţa de atribuire directă, ofertantul va achita la casieria U.A.T. Municipiul Feteşti:

a. 50,00 lei reprezentând taxa de participare;

b. 200,00 lei reprezentând costul documentației de atribuire, care include proiectul de amenajament pastoral,

3.3 Pot avea calitatea de locatari pentru suprafețele de pajiști crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, care asigură încărcătura optimă de minimum 0,3 UVM/ha şi îndeplinesc următoarele condiţii:

a) vechime în creşterea animalelor de cel puţin 5 ani, dovedită cu înscrierea animalelor în Registrul naţional al exploataţiilor şi Registrul agricol al unităţii administrativ-teritoriale municipiul Fetești, cu excepţia tinerilor fermieri, crescători de animale, cu vârsta de până la 40 de ani;

b) sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit cu acte de proprietate/înscrisuri de la registrul comerţului sau documente de identitate pe raza unităţii administrativ-teritoriale municipiul Fetești.

3.4. Prețul pentru închiriere este de 66 lei/ha/an.

4.1. Data limită de depunere a documentaţiei de participare la şedinţa de atribuire directă este 06.05.2021, ora 16:30.

4.2. Documentaţia de participare la şedinţa de atribuire directă va fi depusă la sediul U.A.T. Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, Compartiment Registratură.

5. Şedinţa publică de atribuire directă se va desfăşura în data de 10.05.2021, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti.

6. Anunţul se transmite spre publicare în data de 29.04.2021.