Inițializează o căutare

Expur

Anunț APM Primăria Sălcioara

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLCIOARA, cu sediul în comuna Sălcioara, sat
Sălcioara, str. Bisericii, nr. 28, jud. IALOMIŢA, titular al planului
PUG „Actualizare Plan Urbanistic General şi RLU Comuna Sălcioara”, jud.
Ialomiţa, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a
avizului de mediu, de către APM Ialomiţa.
De asemenea documentele prevăzute la alin (1) art. 33 din HG 1076/2004
pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Sălcioara care va adopta
planul, în zilele de luni-vineri, în orele de program.
Proiectul de plan în forma avizată de APM Ialomiţa se poate pune la
dispoziţia publicului, la cerere, la sediul APM Ialomiţa loc. Slobozia,
str. Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele luni-joi între orele 8.00-16.30,
vineri între orele 8.00-14.00, sau pe site-ul APM Ialomiţa.

publicat pe data de 7 mai 2020