Inițializează o căutare

Expur

ANUNȚ APM Avicola Săvinești

APM Ialomiţa cu sediul în strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia,
Ialomiţa şi SC Avicola Săvineşti SRL cu sediul în comuna Bucu, sat Bucu,
judeţul Ialomiţa, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei
de dezbatere publică privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu
pentru activitatea conform Anexa 1 la OUG 152/2005 privind prevenirea şi
controlul integrat al poluării” pct. 6.6 a) instalaţii pentru creşterea
intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40000 locuri
pentru păsări “Ferma creştere pui de carne”, ce se desfăşoară în com.
Manasia, jud. Ialomiţa.

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 29.05.2020 (30 de
zile de la data publicării), la sediul Primăriei Manasia, jud. Ialomiţa.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de
identificare, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, din
loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, între
orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00, până la data de
29.05.2020, când are loc şedinţa de dezbatere publică.

publicat pe data de 29 aprilie 2020