Inițializează o căutare

Expur

Anunț APM Agrocete SRL

Subscrisa, AGROCETE S.R.L., cu sediul în orașul Țănădarei, str. Orhideelor, nr. 4, clădirea C2,
et. 1, jud. Ialomița titular al Planului ,,Intocmire P.U.Z. – CONSTRUIRE ANEXE EXPLOATAȚIE
AGRICOLĂ”, propus a fi amplasat in orașului Țăndărei, Tarlaua 46/3, Parcela 36, Lot 1, jud. Ialomița, in suprafața de 9 161 m.p., anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la APM Ialomita pentru obtinerea avizului de
mediu pentru planul mai sus mentionat.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la
sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si
vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomita in
termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

publicat pe data de 15 mai 2020