Inițializează o căutare

Anunț APM UAT Fetești - anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT Municipiul Fetești, titular al proiectului "Construire puț forat", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire puț forat", propus a fi amplasat în municipiul Fetești, incinta parc public, Baza sportivă "Rapid Fetești", jud. Ialomița.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, strada Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi 08-16:30, vineri între orele 08-14:00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și la sediul Primăriei Fetești, jud. Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița

publicat 31 martie 2020
Diami