Inițializează o căutare

Expur

AMARA: Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de șef serviciu în cadrul S.G.C.L. AMARA

publicat pe data de 29 aprilie 2021

Primăria oraşului Amara organizează în data de 26 05 2021 ora 11:00 proba scrisă și interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Oraşului Amara din strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere de șef serviciu în cadrul S.G.C.L. AMARA.

Condiții de participare :

-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

-să fie absolvenți ai studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor,ingineria electrică,inginerie energetică,inginerie electronică,inginerie mecanică,inginerie industrială;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale : minimum 3 ani ; Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării concursului, respectiv, 29.04.2021,ora 8,00 și până la data de 14.05.2021 ,ora 16:30, inclusiv.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se vor adresa la sediul Primăriei Orașului Amara,str.Nicolae Bălcescu ,nr 91, telefon 0243266102,email: [email protected], persoana contact Pereanu Daniela, inspector.