FLUX

Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2015, la nivelul județului Ialomița.

Mai jos puteți vizualiza rezultatele activităţilor specifice desfăşurate în anul 2016 de către Camera de Conturi Ialomiţa asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale unităţilor administrativ- teritoriale aflate în competența sa de verificare, în exerciţiul financiar al anului 2015, potrivit Programului anual de activitate aprobat de Plenul Curţii de Conturi.